مدرسه عالی هنر پارسان اقدام به راه اندازی بخشی با محوریت آموزش پرسنل و افراد ادارات و سازمان ها نموده است. با توجه به نیاز سازمان به آموزش پرسنل شاغل در آن سازمان و به روز رسانی دانش آنها، مدرسه عالی هنر پارسان آماده همکاری به این عزیزان می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 021-88045155 و یا به info@parsanacademy.ir ایمیل ارسال فرمایید.