جشنواره تابستانی پارسان

خبر خوب برای آنها‌یی که  می‌خواهند دوره‌های مهارتی موسسه آموزش عالی پارسـان را بگذرانند

تا پایان 31 شهریور  ماه در صورت پرداخت نقدی از 15% تخفیف موسسه آموزش عالی پارسان برخوردار خواهند بود.