فرصتی استثنایی در جشنواره ی نوروزی مرکز تخصصی سینمای دیجیتال

مرکز تخصصی سینمای دیجیتال به مجتمع فنی تهران مناسبت آغاز سال جدید شمسی تسهیلات ویژه ای را برای علاقه مندان این مرکز فراهم کرده است. سهیل مقیمی مدیر این مرکز در این باره گفت علاقه مندان تا 15 اسفند می توانند با تخفیف 15 درصد در دوره های جدید این مرکز ثبت نام کنند و علاوه بر آن یک دوره برای خود و نزدیکانشان در سال آینده با تخفیف10 درصد را خواهند داشت. وی با بیان این موضوع که فصل جدیدی در آموزش این مرکز آغاز شده است. سال آینده را سالی خوب برای آموزش در این مرکز عنوان کرد و علاقه مندان خواست که فرصت بدست آمده را از دست ندهند.