دوره عکاسی دیجیتال در مرداد ماه

مدرسه ی عالی هنر پارسان (مرکز تخصصی سینمای دیجیتال) در ادامه برنامه های تابستانی خود ثبت نام دوره ی عکاسی دیجیتال عمومی را از ابتدای مردادماه آغاز نموده است.مدرس این دوره جناب آقای رضا موسوی از عکاسان مطرح و با تجربه کشور می باشند.شروع این دوره از 21 مردادماه بوده و علاقمندان می توانند پس از مراجعه به واحد ثبت نام در این دوره حضور یابند.