بررسی فیلم های موج نوی سینمای ایران

مدرسه عالی هنر پارسان در برنامه اکرانهای خود به بررسی یکی از فیلمهای موج نوی سینمای ایران می‌پردازد.

موج نوی سینمای ایران، به جنبشی در سینمای ایران اشاره دارد که اواخر دهه چهل خورشیدی پا گرفت. فیلم‌های گاو از داریوش مهرجویی، قیصر از مسعود کیمیایی و آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی نمایندگان اصلی این موج به شمار می‌روند، اگرچه نشانه‌های آغاز موج نوی سینمای ایران پیش‌تر، اوایل دهه چهل، با فیلم‌های خشت و آینه (ابراهیم گلستان) و شب قوزی (فرخ غفاری) در واکنش به سینمای فیلم فارسی ظهور کرده بود.

تاريخ اکران: پنجشنبه 26 آذرماه
نمایش فیلم: ساعت 14 تا 16
نقد و بررسى: ساعت 16 تا 18