کارگاه نمایش‌نامه‌نویسی گروهی (IGP)

کارگاهِ نمایش‌نامه‌نویسیِ گروهی (IGP)، دوره‌ای یک‌ماهه و دربرگیرنده‌ی 8 کارگاهِ پیوسته است که پس از بررسیِ آناتومیکِ درام و ایده‌شناسی، هنرجویان در هر کارگاه با یکی از ابزارهای بداهه‌نویسیِ گروهیِ نمایش‌نامه آشنا شده، در قالبِ یک کارگروه‌ِ نگارش، دست‌به‌کارِ نوشتن می‌شوند.

هدف از برگزاری این دوره، نگارشِ نمایش‌نامه‌های گروهی با ایده‌ی یک‌سان و روایت‌های گوناگون در هر یک از کارگروه‌ها و دستیابی به یک پروتکلِ گروهی‌نویسی است که به عنوانِ یکی از دست‌افزارهای نوشتن می‌تواند دست‌مایه‌ی گروه‌های نویسندگی یا کارگاه‌های نگارش قرار گیرد.

گنجایشِ پذیرشِ این دوره‌ی کارگاهی که مرداد و شهریورماهِ 94 در «مدرسه‌ی عالی هنر پارسان» برگزار می‌گردد 15 نفر است و پارسان به عنوانِ حامیِ پروژه، بخش عمده ایی از هزینه ی این کارگاه را برای هنرجویان بورسیه خواهد کرد.

IGP یکی از پروتکل‌های مسیریابی شبکه و نیز چکیده‌ی Improve-Group-Playwriting به معنای «بداهه‌نویسی گروهی نمایش‌نامه» است که یکی از شیوه‌های «نمایش‌نامه‌نویسی گروهی» و یکی از زیرشاخه‌های «نگارشِ خلاق» (Creative Writing) می‌باشد.

پایانِ مهلتِ ثبتِ‌نام: 24 مرداد 94
آغازِ دوره: روزِ کودتا (28 مرداد 1394)
پایانِ دوره: روزِ سینما (21 شهریور 1394)
زمانِ برگزاریِ کارگاه‌ها: شنبه‌ها(4 تا 8) و چهارشنبه‌ها(11 تا 13)