سمینار آشنایی با گریم فشن و مادلینگ 94

(با تدریس پریا روشن مدرس دوره های تخصصی دوره های گریم متعادل سازی (زیبایی و سینمایی

تاریخ برگزاری: شنبه 29فروردین ماه ۱۳۹۴

ساعت برگزاری: ۱۶ الی ۱۹