دوره ی جدید دوبله با تدریس چنگیز جلیلوند

دوره  آموزش دوبله مدرسه عالی هنر پارسان با تدریس استاد چنگیز جلیلوند در تابستان نیز ادامه خواهد داشت . اشکان سرمد مدیر بخش صدا و موسیقی مدرسه عالی هنر پارسان  در این باره گفت : دوره های دوبله ی مدرسه عالی هنر پارسان کاملا عملی و کاربردی طراحی شده و پس از برگزاری دوره فیلم کار شده در کلاس به آنها ارائه خواهد شد .