دپارتمان سینما و تیاتر

تیاتر و سینما، بخش بزرگی از رویاها و علاقه هر کدام از ما در زندگی‌ست. در این دپارتمان برای کسانی که می‌خواهند خودشان در جای کسانی که آثار تصویری، صدا و نمایشی را خلق می کنند قرار بگیرند، دوره‌های مهارتی و تخصصی متنوعی ارائه شده است.